Constantin Tănase, un miracol al scenei românești (interviu)

“Cea mai amuzantă scrisoare din câte am primit a fost cererea unor bilete de favoare din partea a doi studenţi săraci. Aceştia mi-au adresat o carte poştală cu următoarea adresă: D-sale D-lui şi au desenat un nas mare, apoi au desenat și un cărăbuş. Nimic altceva şi totuşi cartea poştală mi-a parvenit”, povestea Constantin Tănase într-un interviu publicat în 1937.