Dimitrie Brândză, creatorul Grădinii Botanice. Un omagiu

Dimitrie Brândză a organizat Grădina botanică din Bucureşti, a înfiinţat o secţie de botanică pe lângă Muzeul de istorie naturală de la Universitate și a construit Institutul botanic (inaugurat în 1892), dotat cu muzeu, herbar, colecţii, bibliotecă, laboratoare, multe dintre dotări fiind susținute financiar de el însuși. Doi ani mai târziu, un incendiu a distrus în câteva clipe întreaga secţie cu toate colecţiile, printre care şi ierbarul cu plante adunate de Brândză cu multă trudă şi bogata bibliotecă personală a profesorului. Savantul nu s-a lăsat însă descurajat de acest dezastru şi a început să acţioneze pentru repararea pierderilor suferite. Profesorul Brândză, membru al Academiei Române, a murit la doar 49 de ani, pe 3/15 august 1895.