HomeTermeni şi condiţii

Site-ul www.dosaresecrete.ro este proprietatea DANTE MEDIA SRL. Acest document stabileşte termenii şi condiţiile în care puteţi utiliza site-ul www.dosaresecrete.ro, numit generic în continuare Dosare secrete.

Accesul şi utilizarea site-ului www.dosaresecrete.ro se face în termenii şi condiţiile de mai jos. Utilizarea site-ului, logarea şi accesul la servicii presupun implicit acceptarea acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora.

 

1. ACCES

Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obţinerea de informaţii din publicaţia online Dosare secrete. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă.

Dosare secrete nu îşi asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.

Prin termenul “utilizator” al acestui site se înţelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest website.

 

2. DREPTURI DE AUTOR, MARCĂ ŞI PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Dosare secrete ofera acces liber la site-ul www.dosaresecrete.ro şi va autorizează să vizualizaţi, imprimaţi şi să transmiteţi informaţii existente pe site doar în scopuri personale, noncomerciale.

Dreptul de copyright pentru informaţiile existente pe acest site este deţinut de DANTE MEDIA SRL. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară explicită, prin acord scris solicitat prin adresa de email contact@dosaresecrete.ro.

Continutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea Dosare secrete.

Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situaţiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris explicit solicitat prin adresa de email contact@dosaresecrete.ro, Dosare secrete nu îşi asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care acesta ar putea fi legat şi îşi rezervă dreptul de a solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare orice acţiune de acest tip, care nu are acordul său prealabil.

Dosare secrete sau terţe părţi pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături (“link”-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. Dosare secrete nu garantează, nu este şi nu poate fi făcut responsabil în niciun fel de disponibilitatea acestora, de forma, conţinutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. Dosare secrete nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile, conţinutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziţie de site-urile respective.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părţi a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informaţiilor puse la dispozitie de Dosare secrete prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislaţia românească sau internaţională în materie de drept de autor şi proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acţiuni.

Dosare secrete îşi rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea şi utilizarea acestui site şi de a solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare a persoanelor implicate, dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a conţinutului sau securităţii acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita Dosare secrete sau partenerii săi, produsele, serviciile şi colaboratorii acestora.

Orice eventual litigiu în legatură cu acest site este de competenţa instanţelor de drept comun din România.

 

3. REGULI DE UTILIZARE:

Nu sunt permise:

– copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor şi informaţiilor existente pe acest site;

– încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, ştergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor şi informaţiilor publicate, sau încercarea de a acţiona în acest scop;

– încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din reţeaua Dosare secrete sau a reţelei Dosare secrete sau accesarea oricăror servere sau servicii din reţeaua Dosare secrete care nu sunt publice, fără autorizaţie;

– încercarea de a interveni în funcţionarea serverelor de hosting sau în reţeaua Dosare secrete prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”.

– folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. Dosare secrete va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autorităţile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

 

4. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

Dosare secrete îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parţial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziţie prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

Dosare secrete nu este răspunzător faţă de utilizator, orice terţă persoană fizică sau juridică sau instituţie pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

Dosare secrete poate schimba în orice moment conţinutul şi condiţiile de folosire a site-ului. Noile condiţii devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site şi nu au caracter retroactiv.

5. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

Acceptând să utilizaţi acest site, declaraţi în mod expres şi implicit că înţelegeţi că sunteţi de acord cu următoarele:

– utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. Dosare secrete este exonerat în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanţiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificaţiile pentru un anume scop.

Dosare secrete nu oferă nicio garanţie că:

– informaţiile vor împlini toate cerinţele dumneavoastră;

– serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;

– rezultatele ce se vor putea obţine din folosirea informaţiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere;

– calitatea oricăror produse, servicii, informaţii sau altor materiale cumpărate sau obţinute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerinţele;

– orice eroare de program va fi corectată.

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descarcării de informaţii şi servicii din conţinutului site-ului.

Niciun sfat sau alte informaţii orale sau scrise, obţinute de la site-ul Dosare secrete sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanţie, dacă nu este stipulată expres în Termenii şi condiţiile de utilizare.

 

6. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Dosare secrete nu va fi răspunzător pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoinţă, posibilităţii de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă Dosare secrete a fost informat anterior de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultând din:

– utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor site-ului;

– costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informaţii sau servicii achiziţionate sau obţinute, mesaje primite, tranzacţii începute prin/ de pe site-ul Dosare secrete;

– acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;

– declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului;

– orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziţie pe site, postat de Dosare secrete, de către terţi sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situaţii la adresa contact@dosaresecrete.ro.

Pentru secţiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conţinutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. Dosare secrete îşi rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor şi condiţiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunatoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terţilor.

Acest site este oferit în această formă fără alte garanţii. Dosare secrete nu este şi nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilităţi sau alte defecte ale acestui site sau ale conţinutului său.

 

7. CONFIDENŢIALITATE ŞI INFORMAŢII PERSONALE

Informaţiile personale puse la dispoziţia site-ului Dosare secrete pentru a putea primi sau utiliza unele servicii sunt protejate în condiţiile legii 677/2001.

Prin completarea câmpurilor din formularele de înregistrare on-line utilizatorii sunt de acord ca datele personale pe care le înregistrează să intre în baza de date Dosare secrete şi să primească mesaje cu privire la produse şi servicii, promoţii, concursuri sau orice alte acţiuni editoriale şi de marketing desfăşurate în viitor de către Dosare secrete şi de partenerii săi agreaţi.

După completarea formularului de înregistrare, utilizatorul are la dispoziţie un cont pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii asupra parolei asociate accesului la serviciile www.dosaresecrete.ro, condiţionate de logare.

Utilizatorul este în întregime responsabil de toate informaţiile care sunt făcute publice din contul său. În cazul accesării neautorizate a contului de către terţe persoane, Dosare secrete nu îşi asumă nicio responsabilitate faţă de consecinţele care pot apărea.

La solicitarea explicită a utilizatorului adresată la contact@dosaresecrete.ro, Dosare secrete se obligă să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime şi să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, conform dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Dosare secrete se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor şi să nu o dezvaluie unei terţe părţi, dacă aceasta nu se află între partenerii agreaţi în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea şi/ sau procedurile judiciare.

Dosare secrete nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul şi care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

Dosare secrete nu-şi asumă niciun fel de responsabilitate pentru situaţiile în care utilizatorul îşi publică adresa sau orice alte date personale, din proprie iniţiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile  Dosare secrete.

Politica site-ului www.dosaresecrete.ro este de a nu accepta sau de a nu lua în consideraţie materialele nesolicitate. Dacă utilizatorii site-ului trimit astfel de materiale,  Dosare secrete îşi rezervă dreptul de a considera aceste materiale neconfidenţiale şi lipsite de protecţia drepturilor personale sau de proprietate. Astfel de materiale şi drepturi devin proprietatea  Dosare secrete, liberă de orice pretenţii emise de o persoană sau un grup de persoane, putând fi utilizate în orice scop de către  Dosare secrete, fără obligaţia de a acorda compensanţii pentru utilizarea lor.

Identitatea utilizatorilor nu va fi dezvăluită în cazul în care, prin informaţiile postate, aceştia ar putea fi puşI în pericol. La înregistrare, utilizatorii au posibilitatea să aleagă numele de utilizator şi parola. Utilizatorii acceptă să nu împrumute niciodată parola unui alt utilizator, pentru propria protecţie si pentru validitatea informaţiilor transmise. De asemenea, acceptă să nu utilizeze niciodată parola altui membru pentru a posta mesaje.

www.dosaresecrete.ro foloseşte “cookies” pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu conţin niciun fel de date personale ale utilizatorului şi nu prezintă riscuri în cazul în care sunt interceptate de terţe părţi. Dacă browser-ul este configurat să nu le accepte, anumite pagini pot să nu funcţioneze parţial sau în întregime.

Pe site-ul www.dosaresecrete.ro pot fi prezente reclame şi/ sau legături către pagini ale unor terţe părţi, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informaţiile furnizate unor pagini externe nu se află sub controlul Dosare secrete şi orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.

Dosare secrete îşi rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi facută publică în această pagină şi va intra efectiv în vigoare din momentul postării acesteia pe site.