HomeEroii României moderneVoievozi și domnitori
Archive

În Europa au circulat încă din timpul vieții domnitorului povestiri despre faptele lui, iar cea mai cunoscută este cea a

“Ioan-vodă Caragea își făcu intrarea solemnă în București la 24 decembric 1812. Era prototipul fanariotului: inteligent și cult, prețuind literele

Biserica s-a numit pe atunci Zoodohopighi, ce vrea să spună pe româneşte isvor de viaţă dătător. În locuţiunea bucureşteană a

Pe 10 octombrie 1789, Mavrogheni disperat, turbat de mânie şi nebun de-a binelea, fuge din Bucureştii ocupaţi de principele de

Considerat un erudit al timpului său, domnitorul a fost foarte credincios, a introdus în biserici slujba în limba română și

"Fu examinată întâi piatra de pe mormânt, care prezenta două spărturi: în mijloc şi aproape de picioare. E interesant de

Corpurile lor au fost aruncate în Bosfor, şi până azi se credea că tot acolo zac şi azi oasele Brâncoveanului.

Mogoşoaia sa află acum în posesiunea Principelui şi Principesei Valentina Bibescu, care şi-a fi pus ca ţel o restaurare cât

/