HomeMonarhia în RomâniaRegele Carol I și Regina Elisabeta
Archive

“Eu, Carol Domn și Rege cu Elisabeta Regina După o silință neobosită de doi ani, în luptă cu un tărâm

"În secolul de lumină în care trăim, nimeni nu mai pune la îndoială datoria ce incumbă statului și întregii societăți

"Toată averea mea în bani, acţiuni, obligaţii, fonduri de stat, după plata tuturor legatelor, va rămâne iubitului meu nepot, Principele

"Și niciodată ea n-a voit, de-acolo de unde se află, să ne trimită alt copil, ca și cum s-ar fi

"Zâna de pe malurile Rinului zâmbea grațios de după flori și era fericită. I se părea că a ajuns pe

La 22 august 1875 construcția era destul de înaintată spre a se face solemnitatea punerii pietrei. În ziua aceea dimineața

În anul 1836 se vorbea în Principatele Române de drumuri de fier ca despre o minune: «Trăsurile cari acum umblă

/