HomeEroii României moderneDoamne și domnițe
Archive

"Doamna Oltea a mai putut fi de faţă şi la plecarea lui Ştefan în expediţiunea pentru cucerirea Chiliei (1462), dar

Considerat un erudit al timpului său, domnitorul a fost foarte credincios, a introdus în biserici slujba în limba română și

“Palatul lui Pazvanoglu în Vidinul de altădată. Un coridor străjuit de coloane, uşi cu vitralii, pereţi cu arme orientale. Mai

"Acum, când această viaţă s-a sfârşit, ea tot va rămâne în istorie ca o mărturie vie despre mărimea lui Cuza.

„Nu m-a preocupat o reconstituire muzeografic-istorică, ci ideea de a reda spiritualitatea, psihologia şi obiceiurile specific româneşti. Epoca rămâne evident

"În timpul războiului, patriotismul luminat al d-rei Văcărescu a îndemnat-o să țină conferinţe despre România în mai toate oraşele din

Frumusețea, blândețea, farmecul și dulceața graiului domniței Florica erau, scrie Ștefan Nicolaescu în 1912, podoabe moștenite de la mama ei,

/