HomeVizionariiMedici și oameni de științăAdela Lisievici-Drăgănescu, farmacist-șef la Eforia Spitalelor

Adela Lisievici-Drăgănescu, farmacist-șef la Eforia Spitalelor

Adela Lisievici-Drăgănescu
DS TW

“În curtea spitalului Colentina, în preajma clădirilor impozante ridicate de curând care adăpostesc diversele servicii se află instalat, într-un pavilion umil, „Laboratorul chimico-farmaceutic al Eforiei”. Pe cât de modestă este înfăţişarea exterioară a acestui pavilion, pe atât de importantă este activitatea ce se desfăşoară aici. Pus sub destoinica conducere a doamnei doctor Adela Lisievici-Drăgănescu, farmacist-şef, laboratorul aduce nenumărate servicii Eforiei spitalelor civile, fiind de primă importanţă pentru bunul mers al spitalelor.

Într-adevăr, toate alimentele care sunt furnizate spitalelor — chiar şi cele care vin de la moşiile Eforiei — sunt mai întâi analizate în acest laborator.

În fiecare dimineaţă, de la ora 7, farmacistele ataşate acestui laborator colindă spitalele, luând probe de lapte, care sunt analizate cu minuţiozitate. S-a ajuns astfel ca spitalele Eforiei să primească un lapte perfect pentru uzul bolnavilor.

Adela Lisievici-Drăgănescu

Untura, untdelemnul, făina, toate celelalte alimente, sunt riguros analizate şi furnizorii Eforiei, de teama acestor analize, dau spitalelor numai alimente de bună calitate.

Cauciucăria, pansamentele, toate articolele sanitare de care au nevoie spitalele sunt de asemeni cercetate, şi numai după acest control sunt împărţite spitalelor.

Dar activitatea „Laboratorului chimico-farmaceutic” nu se limitează la aceste analize.

Se fac aici numeroase preparaţii de medicamente care se consumă în mari cantităţi la toate spitalele Eforiei, diverse extracte, siropuri. Sanpirina, diuretina, sărurile de cafeină, gluconatul de calciu cloroformul şi eterul ce se consumă în mari cantităţi la spitalele Eforiei sunt preparate de acest laborator, realizându-se astfel însemnate economii.

De asemenea, după formule propii, laboratorul prepară anual mii de kilograme de insecticide, vimisidol şi toate celelalte preparate care servesc la desinfecţiuni şi întreţinerea curăţeniei generale a spitalelor.

Aproape toată partea de farmacie, soluţiunile injectabile, prafurile, etc., sunt preparate în laborator şi redate „depozitului de medicamente” care le împarte după nevoia farmaciilor spitalelor.

„Laboratorul chimico-farmaceutic” a fost înfiinţat de marele doctor Davila. A funcţionat mai întâi la spitalul Colţea, până în anul 1920, când a fost mutat la spitalul Colentina. Până la 1935, fusese destinat acestui laborator subsolul vechii clinici de boli nervoase. De trei ani, laboratorul are propriul său local şi e probabil că i se va destina una din clădirile moderne pe care le are în proiect Eforia.

În localul pe care-l ocupă acum, laboratorul posedă toate instalaţiile necesare pentru a putea realiza analizele şi preparaţiile diverselor medicamente. Îi lipseşte numai o instalaţie de pastilare, care probabil că va fi adusă în viitorul local.

În cele două săli de laborator se află toate aparatele moderne şi se lucrează intens, deşi cu un personal destul de redus.

Trebuie remarcat faptul că acest laborator care face mari economii anuale Eforiei întrebuinţează un personal limitat la strictul necesar.

Alături de farmacista-şef, doamna dr. Adela Lisievici-Drăgănescu, mai lucrează două interne farmaciste, două farmaciste ajutoare şi trei laborante, care îşi împart numeroasele lucrări şi preparaţii ce sunt de făcut zilnic.

„Laboratorul chimico-farmaceutic” este o mică citadelă feministă, constituind totodată un admirabil exemplu de ceea ce însemnează muncă şi conştinciozitate feminină.

În afară de cele două săli de laborator, se mai află o sală de cazane care funcţionează toate cu vapori, o instalaţie completă pentru diverse aparate de măcinat, de laminat, etc.

Sub atenta îngrijire a şefei laboratorului s-a alcătuit şi o bibliotecă cu volume de specialitate şi un mic muzeu.

În acest muzeu se află în primul rând o valoroasă colecţie de instrumente vechi şi tratate uzuale în farmacia secolelor trecute. Piuliţi de fier, refrigeratoare de tablă, volume din secolul al XVII-lea constituie una din cele mai frumoase colecţii de farmacie veche.

O altă colecţie importantă de plante medicale ornează rafturile unui dulap spaţios pe care se află în nenumărate borcane, frunze, tulpini, flori şi

rădăcini cărora farmacia modernă le acordă importante calităţi curative. De asemenea, o frumoasă colecţie de quarțuri completează acest mic muzeu în care se vede grija pentru crearea unei tradiţii atât de necesare în viaţa noastră.

Nu putem încheia această scurtă relatare a activităţii „Laboratorului chimico-farmaceutic” fără să mai aducem încă o dată elogiul nostru valoroasei conducătoare, doamna doctor Adela Lisievici-Drăgănescu, tovarăşa de viaţă a eminentului nostru neurolog State Drăgănescu care, prin munca ei neobosită, aduce reale servicii miilor de suferinzi din spitalele Eforiei”.

*** Ilustrațiunea Română, 1938

DS TW
No comments

leave a comment