HomeVizionariiMedici și oameni de științăMăsurarea emotivității, un experiment al neurologului Gheorghe Marinescu

Măsurarea emotivității, un experiment al neurologului Gheorghe Marinescu

Gheorghe Marinescu
DS TW

Prin comunicările prezentate la Academia Română şi la postul nostru de radio, domnul profesor doctor Gheorghe Marinescu, marele nostru savant neurolog, a expus rezultatele unor foarte interesante cercetări asupra înregistrării emoţiunilor prin metoda reflexului psiho-galvanic, pe care le-a întreprins la clinica domniei-sale de la Spitalul Colentina.

Cercetările savantului român au provocat o mare vâlvă în toată lumea ştiinţifică. Pentru a putea expune cititorilor noştri această problemă ştiinţifică, l-am vizitat pe dl. prof. dr. Marinescu la clinica d-sale, unde am putut asista la câteva experienţe concludente, în laboratorul unde se obţine măsurarea reflexului psiho-galvanic.

Se ştie că emoţiile influenţează structura sistemului nostru nervos, accelerând bătăile inimei, provocând creşterea numărului de globule roşii, şi alte fenomene bine cunoscute de neurologi.

S-a dovedit că, punând o persoană în contact cu un galvanometru sensibil, prin intermediul a doi electorozi de metal, acul galvanometrului deviază în raport cu intensitatea emoţiilor la care e supusă această persoană.

De un an, în clinica profesorului Marinescu, diferitele categorii de bolnavi sunt examinaţi prin metoda psihogalvanică, prin care medicul izbuteşte să cunoască partea elementului afectiv, a emoţiilor în desfăşurarea unei stări morbide nervoase.

Printr-un sistem complicat, dar foarte perfecţionat, aparatul permite înregistrarea grafică a deviaţiilor galvanometrice produse de emoţiunile la care e supus subiectul.

Din cercetările întreprinse de d. prof. dr. Marinescu, cu colaborarea domnului agregat Ionescu Siseşti şi a doctorului Louis Copelman, s-a putut ajunge la foarte interesante concluziuni.

Persoanele suferind de maladia lui Basedov, cei cu agitaţii maniacale, dau variaţiuni însemnate în devierea acului galvanometric, prin exagerarea pe care o dau oricărei emoţiuni. Melancolicii şi cei cu boala lui Parkinson au foarte slabe reacţiuni emotive.

Criminalii recidivişti au o completă diminuare a sentimentului moral, o adevărată anestezie sufletească. Nu reacţionează la pronunţarea cuvintelor ce au legătură cu fapta comisă şi nu-i impresionează nici evocarea numelor unor persoane dragi. Acul galvanometric nu înregistrează la ei emoţii, nici la spaimă, nici la iubire.

Profesorul Marinescu şi colaboratorii săi fac acum foarte interesante studii asupra structurii speciale sufleteşti a criminalilor, care se apropie foarte mult — prin insensibilitate la cuvintele care ar trebui să le provoace o emoţiune oarecare — de starea bolnavilor de schizofrenie sau de catatonie. E de foarte mare importanţă pentru criminalişti această apropiere, între viaţa mintală a psihopaţilor şi a persoanelor culpabile de o crimă!

Recent, dl. prof. Marinescu şi colaboratorii săi au trimis o comunicare la congresul de psihologie din Paris, în care arată că prin reflexul psiho-galvanic se poate cunoaşte viaţa sufletească a gemenilor. S-a ajuns la concluzia că gemenii proveniţi dintr-un singur ovul se comportă sufleteşte ca un singur individ, având aceeaşi structură sufletească, reacţionând la fel în faţa emoţiunilor, încercând sentimente identice la vederea unor anumite obiecte sau persoane.

Gemenii care sunt proveniţi din două ovule diferite seamănă, în ceea ce priveşte viaţa afectivă tot atâta cât fraţii şi surorile, în mod obişnuit.

Se vede deci că prin această metodă s-a izbutit să se pătrundă tot mai adânc în viaţa misterioasă a sufletului, aproape de tot de acea sursă necunoscută care conduce întreaga noastră existenţă şi pe care în laboratoare şi biblioteci, marii savanţi ai lumii caută să o găsească şi să o definească.

În laboratorul de la Spitalul Colentina, se urmează acum foarte rodnice cercetări în analizarea diverselor stări patologice nervoase, în dorinţa de a contribui la diagnosticul afecţiunilor sistemului nervos.

Aparatele, extrem de delicate, sunt realizate în Institutul de fizică al domnului profesor Musceleanu, de d. ing. Andreescu, astfel că constituie pentru noi o nouă izbândă a ştiinţei româneşti.

Cu mijloacele puţine care îi sunt puse la dispoziţie, dl. profesor Marinescu a izbutit să realizeze în frumoasa sa clinică adevărate minuni ale ştiinţei moderne, care pe zi ce trece înlătură misterul ce învăluia până astăzi acest mare necunoscut care e omul, cum spune doctorul Alexis Carrel.

*** Ilustratiunea Română, 12 mai 1937

Gheorghe Marinescu
DS TW

leave a comment