HomeRăzboaie și revoluțiiAl Doilea Război Mondial23 august 1944 | “Atenţie, lăsaţi aparatele deschise!”

23 august 1944 | “Atenţie, lăsaţi aparatele deschise!”

DS TW

În seara zilei de 23 august 1944, cu puțin înainte de ora 20:00, Regele Mihai a chemat la Palatul Regal o echipă a radiodifuziunii care avea să înregistreze mesajul pentru țară ce va fi difuzat la ora 22:00.

Înainte de transmiterea acestuia, crainicii Radiodifuziunii au făcut apeluri din 15 în 15 minute de la microfon: “Atenţie, lăsaţi aparatele deschise! În curând vom transmite în cadrul Radiojurnalului un comunicat important pentru Ţară!“

23 august

Proclamaţia Majestăţii Sale

ROMÂNI,

În ceasul cel mai greu al istoriei noastre am socotit, în deplină înţelegere cu Poporul Meu, că nu este decât o singură cale, pentru salvarea Ţării de la o catastrofă totală: ieşirea noastră din alianţa cu Puterile Axei şi imediata încetare a războiului cu Naţiunile Unite. Un nou guvern de Uniune Naţională a fost însărcinat să aducă la îndeplinire voinţa hotărâtă a ţării de a încheia pacea cu Naţiunile Unite. România a acceptat armistiţiul oferit de Uniunea Sovietică, Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii. Din acest moment încetează lupta şi orice act de ostilitate împotriva armatei sovietice, precum şi starea de război cu Marea Britanie şi Statele Unite. Primiţi pe soldaţii acestor armate cu încredere. Naţiunile ne-au garantat independenţa Ţării şi neamestecul în treburile noastre interne. Ele au recunoscut nedreptatea dictatului de la Viena, prin care Transilvania ne-a fost răpită.

Români,

Poporul nostru înţelege să fie stăpân pe soarta sa. Oricine s-ar împotrivi hotărârii noastre libere luate şi care nu atinge drepturile nimănui este un duşman al Neamului nostru. Ordon Armatei şi chem Poporul să lupte prin orice mijloace şi cu orice sacrificii împotriva lui. Toţi cetăţenii să se strângă în jurul Tronului şi al Guvernului pentru salvarea Patriei. Cel care nu va da ascultare guvernului se opune voinţei Poporului şi este un trădător de Ţară.

Români,

Dictatura a luat sfârşit şi cu ea încetează toate asupririle. Noul Guvern înseamnă începutul unei ere noi în care drepturile şi libertăţile tuturor cetăţenilor Ţării sunt garantate şi vor fi respectate. Alături de armatele Aliate şi cu ajutorul lor, mobilizând toate forţele naţiunii, vom trece hotarele impuse prin dictatul nedrept de la Viena, pentru a elibera pământul Transilvaniei noastre de sub ocupaţia străină.

Români,

De curajul cu care ne vom apăra cu armele în mână independenţa împotriva oricărui atentat la dreptul nostru de a ne hotărî singuri soarta depinde viitorul Ţării noastre. Cu deplină încredere în viitorul Neamului Românesc, să păşim hotărâţi pe drumul înfăptuirii României de mâine, a unei Românii libere, puternice şi fericite.

MIHAI I

REGE AL ROMÂNIEI

23 august

Imediat ce posturile de radio au anunțat în cursul nopții Proclamatia M. S. Regelui Mihai I adresată poporului român, prin care anunța încheierea armistițiului cu puterile aliate, lumea a năvălit pe străzi din toate colțurile Capitalei adunându-se în Piața Palatului Regal, unde au ovaționat îndelung pe Suveran, care a apărut în balconul Palatului Regal la uralele entuziaste ale zecilor de mii de manifestanți. Mulțimea a intonat Imnul Regal, continuând să aclame pe Suveran.

Noul Președinte al Consiliului de Miniștri

M.S. Regele a semnat următorul decret Regal:

MIHAI I

prin grația lui Dumnezeu și voința națională

REGE AL ROMANlE

La toți de față și viitori, sănătate,

Am decretat și decretăm

Art. 1. – Domnul General de Corp de Armată CONSTANTIN SĂNĂTESCU este numit Președintele Consiliului de Miniștri.

Dat în Bucuresti, azi 23 August 1944.

MIHAI REGE

 

MEMBRII NOULUI GUVERN

Domnul Președinte al Consiliului de Miniștri a semnat următorul decret:

Având în vedere prevederile Decretului Lege No. 3072 din 6 Septemvrie 1940, am decretat și decretăm:

Art. 1. – Iuliu Maniu, Constantin Brătianu, Lucrețiu Pătrășcanu și Constantin Petrescu sunt numiți miniștri secretari de Stat.

Art. 2. – Dl. General de Corp de Armată Racoviță Mihail este numit ministru secretar de Stat la departamentul Apărării Naționale;

D-I Grigore Niculescu-Buzești este numit ministru secretar de Stat la departamentul Afacerilor Străine;

D-l General de Divizie Aldea Aurel este numit ministru secretar de Stat al departamentului Afacerilor Interne.

Dat în Bucuresti, la 23 August 1944.

Președintele Consiliului de Miniștri

General de Corp de Armată,

CONSTANTIN SĂNĂTESCU

23 august

Proclamația noului Guvern

Guvernul care se înfățișează astăzi țării, format din reprezentanții a patru partide politice: național-liberal, național-țărănesc, comunist și social- democrat, unite în Blocul Național-Democratic, a fost însărcinat de Majestatea Sa Regele Mihai I să preia conducerea Statului, în cele mai grele și hotărâtoare împrejurări pentru soarta poporului român. Regimurile dictatoriale de până acum, violentând în mod permanent voința țării, au pus în primejdie, prin întreaga lor politică nefastă, însăși existența României, ca Stat.

Astăzi dictatura a fost înlăturată. Poporul reintră în drepturile lui. Regimul politic pe care îl vom înfăptui va fi un regim democratic, în care libertățile publice și drepturile cetățenești vor fi garantate și respectate.

În domeniul politicii externe, prima măsură luată de guvern a fost acceptarea armistițiului cu Națiunile Unite. Prin reprezentanții autorizați, guvernul Uniunii Sovietice și guvernele din Marea Britanie și Statele Unite au garantat independența României și în cadrul suveranității naționale respectate, neamestecul în viața noastră de Stat. Ieșirea noastră din războiul dus alături de puterile pactului tripartit și încetarea ostilităților împotriva Uniunii Sovietice sunt hotărâri menite să împiedice o sigură și inevitabilă catastrofă națională.

România consideră de azi înainte Națiunile Unite ca națiuni prietene. Recunoașterea de către guvernele din Moscova, Londra și Washington a nedreptății făcute României prin dictatul de la Viena deschide posibilitatea ca armatele românești alături de armatele aliate să elibereze Transilvania de Nord de ocupația străină.

De acum înainte înțelegem să fim stăpâni pe destinele noastre (…)

Guvernul, adresându-vă vouă, tuturor cetățenilor țării, vă cere să faceți zid în jurul Majestății Sale Regele Mihai I și în spiritul unei desăvârșite uniri și discipline naționale să-i dați tot sprijinul pentru înfăptuirea comandamentelor supreme alae ceasului de față: asigurarea păcii și instaurarea unui regim democratic de largi drepturi și libertăți publice pentru toți cetățenii țării.

Președinte al Consiliului de Miniștri

General de Corp de Armată

Constantin Sănătescu

Surse:

Monitorul Oficial

Revista Grănicerul, septembrie 1944

DS TW

leave a comment