HomeVizionariiMedici și oameni de științăEugen Aburel, medicul care a inventat “nașterea fără dureri”

Eugen Aburel, medicul care a inventat “nașterea fără dureri”

Eugen Aburel
DS TW

Eugen Aburel s-a născut pe 23 ianuarie 1899 la Galați, într-o familie de origine armeană și este autorul unei metode originale de analgezie a conducției la naștere datorită căreia, încă de la sfârșitul anilor ’30 femeile au putut să-și aducă pe lume copiii fără dureri.

Eminentul doctor a fost foarte cunoscut în perioada interbelică, a absolvit Facultatea de Medicină la Iași, s-a specializat la Paris și a decis să se întoarcă apoi în țară, urmând o carieră excepțională și obținând, pas cu pas, toate gradele științifice, de la simplu intern până la docent și membru corespondent al Academiei de Medicină din Paris

Când a devenit titularul catedrei de clinică obstetricală de la Facultatea de medicină din Iaşi, presa consemna:

“Deşi tânăr, d. prof. dr. Aburel, graţie pregătirei d-sale ştiinţifice, a reuşit să se impună, ajungând profesor la Universitate. Dl. prof. dr. Aburel şi-a făcut studiile medicale la Iaşi, dându-şi doctoratul în medicină şi chirurgie în anul 1923. În timpul studenţiei s-a relevat atât ca un camarad excepţional, fiind ales preşedinte al Societăţii studenţilor în medicină în anul 1921, cât şi ca un element sârguitor, fiind numit în urma concursurilor pe care le-a dat aspirant la laboratorul de Anatomie Descriptivă, preparator la acelaşi laborator şi apoi asistent, precum şi intern al Spitalului „Sf. Spiridon”.

După ce a terminat facultatea, profesorul Eugen Aburel a ocupat pe rând diferite funcţii in institutele medicale ale Universităţii, fiind pe rând profestor la Institutul Anatomic din Iaşi, chirurg secundar la Spitalul „Sf. Spiridon”, asistent la Clinica Obstericală, asistent la clinica obstetrica-ginecologică „Tarnier” din Paris, intern şi asistent la Maternitatea „Boncicaut” din Paris.

Eugen Aburel

Revenit în ţară în 1932, a devenit docent în specialitatea obstetrică şi ginecologie, iar un an mai târziu a fost numit suplinitor al profesorului Zaharescu-Karaman la catedra de clinică obstetricală a Facultăţii de medicină din Iaşi”.

În plus, medicul a fost colaborator principal permanent al revistei franceze de ginecologie şi obstretrică din Paris și membru corespondent al Societăţii de Obstretică şi Ginecologie din Paris.

Eugen Aburel este creditat cu o premieră în ginecologia mondială: nașterea fără dureri, “suprimarea durerilor facerii”, despre care a vorbit într-o conferință din 1938, eveniment consemnat de ziarul Opinia:

“O descoperire ştiinţifică deosebit de importantă, a fost făcută de un cunoscut medic ieşan. E vorba de suprimarea durerilor facerii. Aseară a avut loc obişnuita şedinţă ştiinţifică la societatea „Medici şi Naturalişti” din localitate, prezidată de prof. dr. Leon Ballif.

După ce au făcut comunicări ştiinţifice d-nii prof. dr. I. Tănăsescu, dr. T. Cădere, dr. O. Francke şi dr. Vascoboinic, d. prof. dr. Eugen Aburel, titularul clinicei ginecologice şi obstetricale şi directorul Spitalului „Maternitatea” a făcut o comunicare ştiinţifică privind: „Analgesia peridurală în domeniul facerii”, în care arată un procedeu original de analgesie peridurală (suspendarea durerilor facerii) printr-o injecţie anestezică făcută în spaţiul peridural din coloana vertebrală

Acest procedeu nu trebuie confundat cu rachianestezia, care se întrebuinţează în obişnuitele intervenţii chirurgicale. Prin procedeul d-lui prof. dr. Aburel femeia lehuză îşi conservă sensibilitatea corpului şi se poate mişca, fără însă a mai simţi durerile de facere, care sunt suspendate.

Pentru documentare, d. prof. dr. Aburel prezintă 24 de cazuri asupra cărora s-a experimentat procedeul, care a reuşit. De asemenea, prezintă şi graficele cu inscripţia contracţiilor care arată că facerea se face în mod normal.

Foto: Spitalul Filantropia

Copiii născuţi sunt complet sănătoși, iar lehuza căreia i s-a aplicat anestezia nu are niciun risc. Injecţia anestezică se face înainte de facere şi este capabilă să înlăture orice durere timp de 5-7 ore.

S-au făcut încercări de înlăturare temporană a durerilor în domeniul chirurgical şi de prof. Dogliotti (Torino). Dl. prof. dr. Aburel arată că avantajul procedeului d-sale e că printr-o simplă injecţie cu o mică cantitate de anestezic se blochează toate căile sensitive ale uterului, iar femeia nu e adormită ca în alte procedee.

Experienţele, d. prof. dr. Aburel le-a făcut în colaborare cu d-na dr. Lupu. Dl prof. dr. Ballif a arătat importanța comunicării d-lui prof. dr. Aburel, care va provoca mare interes în lumea medicală”.

În 1939, în perioada în care era titularul catedrei de ginecologie şi obstretică şi directorul Maternităţii „Grigore Ghica-Vodă” din Iași, doctorul a acordat un interviu ziarului Opinia publicat sub titlul: “Pericolul cancerului. Cauzele — prevenirea și combaterea cancerului. O importantă propunere privind Institutul Anticanceros”:

“Iniţiativa creării la Iaşi a unui centru anticanceros trebuie încurajată. În adevăr, după datele statistice oficiale, care, desigur, nu sunt complete, (campania sanitară a descoperit un plus de 10 la sută), mortalitatea prin cancer în ţara noastră este anual de 43—45 la 101.000 locuitori.

Tributul cel mai mare al acestui flagel îl plătesc femeile, deoarece cancerul uterului şi al sânului sunt cele mai frecvente.

Eugen Aburel

Profesorul Fabre pretindea foarte exagerat că 75 la sută din cancere aparţin femeilor, iar la acesta interesează mai ales uterul şi apoi sânul. De ce acest mare procent de cancere la femei? În primul rând iritările locale prelungite, cauzate de scurgeri, de inflamaţiuni, de ulceraţiuni, de leziunile consecutive facerilor dificile constituie un factor predispozant. Rezultă că trebuie o deosebită aenţiune pentru tratamentul acestor leziuni banale care pot favoriza apariţia cancerului”.

În 1952, medicul a devenit director al Clinicii Filantropia din București și un nume recunoscut în comunitatea științifică internațională pentru cercetările și metodele inovative pe care le-a folosit în medicina românească. În 1968, spunea despre realizările sale:

“Aş menţiona, în primul rând, cercetările asupra sensibilităţii aparatului genito-urinar (cunoscută sub denumirea de naştere fără dureri). Ele au adus date noi asupra mecanismului durerii de naştere şi au stabilit pentru prima oară care sunt căile ei nervoase de transmitere. Sprijinit pe aceste rezultate — devenite clasice — am putut realiza ulterior principalele procedee existente la nașterea fără dureri, prin blocarea continuă de lungă durată a căilor nervoase senzitive genitale: menţionez printre acestea anestezia simpaticului lombar, anestezia caudală continuă, anestezia peridurală la naştere, azi răspândită în multe ţări ca Franţa, Germania, S.U.A. şi altele.

Eugen Aburel
Eugen Aburel

În ultimii ani, am studiat analgezia psihoprofilactică la naştere — problemă de actualitate medicală — aducând lămuriri noi asupra modului de obţinere a anesteziei şi propunând un procedeu original de ameliorare a rezultatelor.

O altă preocupare a fost studiul excitabilităţii neuromusculare a uterului gravid. Din aceste cercetări au rezultat: un procedeu original — de provocare a naşterii prin injecţii intra-amniotice de substanţe excitomotorii — azi larg răspândite în multe ţări. A fost pus în evidenţă în placentă principiul excitant al contracţiilor uterine cu rol principal în provocarea naşterii; a rezultat de asemenea un procedeu de măsurare a excitabilităţii uterine în practica clinică, deosebit de apreciat în ţară şi la Simpozionul internaţional de la Montevideo din 1960.

Activitatea noastră ştiinţifică s-a extins asupra tuberculozei genitale, aducând o serie de contribuţii însemnate în diagnosticare, tratamentul medical şi tratamentul chirurgical, consemnate de numeroşi autori de specialitate străini şi în presa medicală de peste hotare. De un deosebit interes s-au bucurat procedeele originale în chirurgia conservatoare ginecologică. Între cele mai însemnate procedee amintesc: miometrectomia sagitală în fibromatoza uterină care păstrează toate funcţiile genitale inclusiv procreaţia; histerectomia subcorporală în cancerul incipient al colului uterin care păstrează funcţiile utero-ovariene; chirurgia conservatoare în sarcina cervicală care înainte se trata prin procedee chirurgicale radicale”.

Eugen Aburel
Eugen Aburel

Distinsul medic a încetat din viață pe 16 decembrie 1975, la vârsta de 76 de ani, colegii săi scriind la acel moment:

“Clinica de obstetrică şi ginecologie Filantropia, elevii şi colaboratorii profesorului doctor docent EUGEN ABUREL anunţă cu nesfârşită durere stingerea sa din viaţă, la 16 decembrie 1975. Pierderea profesorului emerit Eugen Aburel umple de tristeţe inimile elevilor săi, întreaga şcoală de obstetrică şi ginecologie românească. Aducem un pios omagiu de recunoştinţă celui care, prin impresionanta sa personalitate medicală, ştiinţifică şi didactică a contribuit la ridicarea prestigiului şcolii româneşti medicale. Numeroasele tratate, comunicări, conferinţe şi cursuri care poartă pecetea personalităţii sale vor rămâne piatră de hotar în dezvoltarea obstetricii şi ginecologiei. Profesorul Aburel a încetat din viaţă în plină activitate creatoare, răpus de o nemiloasă boală. Elevii, colaboratorii şi urmaşii îi vom purta veşnică recunoştinţă, cinstind memoria marelui nostru maestru”.

Surse:

Opinia (1938, 1939), Realitatea ilustrată (1938)

Universul (1944), România liberă (1975, 1982)

Puteți citi și:

Moartea eminentului chirurg Ernest Juvara

DS TW
No comments

leave a comment