HomeMonarhieMari Duci și PrințiFascinantul George Valentin Bibescu, sportsman și prinț veritabil

Fascinantul George Valentin Bibescu, sportsman și prinț veritabil

George Valentin Bibescu
DS TW

Pasionat de sport și călătorii, George Valentin Bibescu s-a născut la București, pe 3 aprilie 1880, și a fost fiul lui George Bibescu și al prințesei belgiene Valentine de Riquet de Caraman. Urmaş al unei vechi familii româneşti, moştenitor al unui nume cu rezonanţă domnească, nepot al domnului pământean Gheorghe Dimitrie Bibescu, George Valentin își purta cu o mândrie discretă ascendenţa istorică.

Considerat ochitor de clasă, deseori premiat în concursuri de tir și vânător iscusit, Bibescu a fost pionierul automobilului şi al aviației în România.

George Valentin Bibescu

Prințul a organizat primele curse de automobile din țara noastră, a fost proprietar al uneia dintre cele dintâi maşini aduse la București, a întemeiat şi a condus Automobil Clubul Regal Român. Tot el a făcut, în 1901, una dintre primele curse europene: Geneva-Bucureşti, cu viteza medie de 25 km pe oră, record mondial la acea vreme. Patru ani mai târziu, în 1905, românii au inaugurat şi turismul automobilistic intercontinental. George Valentin Bibescu, Leon Leonida şi Mihai Ferekide, însoţiţi de două doamne, Martha Bibescu şi Maria Ferekide, au realizat cel mai îndrăzneţ voiaj al timpului, parcurgând, cu trei automobile, distanţa Galaţi-Ispahan (fosta capitală a Persiei) în 70 de zile.

În plus, prințul a deținut, începând din anul 1910, brevetul de pilot cu numărul 20 (din lume), l-a susținut financiar pe inventatorul Traian Vuia, în 1909 a fost organizator al vizitei şi zborului lui Blériot în România, a pus la punct prima escadrilă română (în timpul campaniei din Bulgaria din 1913) și a fost el însuși pilot de război în 1916-1918.

George Valentin Bibescu

În aprilie 1931, ziarul Dimineața consemna:

“PARIS. — Se ştie desigur în ţară că d. George Valentin Bibescu a plecat din Paris în ziua de luni, 5 aprilie, cu avionul numit „Contele de la Vaulx” şi că, prin etape de 1.000—1.200 de kilometri zilnic, va zbura la Saigon, în Indochina şi, apoi de la Saigon la Bucureşti.

Dorind să avem în privinţa acestui lung (şi destul de riscant) voiaj mai multe amănunte decât acele pe care le-am citit în ziarele engleze şi franceze, ne-am adresat, cu cerere de lămuriri, domnului George Valentin Bibescu. L-am găsit în plină muncă de pregătire. Nu mai dispunea decât de două zile înainte de a se îmbarca pentru aventură.

Pentru a vedea aeroplanul, ne-am dus la Bourget, la aerodrom. Ce splendidă maşină! Şi ce frumoasă, ca aspect general, cu aripele larg desfăcute! Nu dă nu numai o impresie de forţă, dar şi de siguranţă. Vizităm instalaţia internă, e loc pentru 10 persoane. Fotoliile sunt aşezate în opt rânduri compacte, în vecinătatea imediată a ferestrelor. Nu sunt însă decât trei participanţi: d. Bibescu, maiorul Burduloiu şi un american. “Contele de la Vaulx” este construit de uzinele Ford.

Domnul Bibescu ne face istoricul avionului. Vorbeşte de meritele „Arpei” din Bucureşti, de munca şi silinţele d-lui Ştefan Tătărescu şi de acela care, în ţară, lucrează pentru propăşirea aviaţiei. „Contele de la Vaulx” a fost construit de „Arpa” din mijloacele ei şi dăruit regelui Carol al II-lea care, la rândul lui, l-a pus la dispoziţia domnului Bibescu pentru voiajul Paris-Saigon şi pentru perioada cât va fi preşedintele Federaţiei aeronautice internaţionale.

Conversaţia îl face pe d. Bibescu să evoce amintirile din vremea îndepărtată când unul din cei dintâi piloţi aeronautici din lume a început să lupte pentru progresul aviaţiei în ţară, să lupte în înţelesul literar al cuvântului. Bătătorind drumuri noi, a dat, ca toţi precursorii, de opoziţii, de ponegriri, de piedici fără de sfârşit, de curse. Dar nu s-a lăsat doborât.

Nu este vorba, contrariul ar fi fost de mirat. Domnul Bibescu are o fire pronunţat combativă; nu e om să se lase înfrânt. Natural, a trebuit să combată crâncen. Cum ceea ce povesteşte este plin de însufleţire, de mişcare, de umor şi de pitoresc, ascultăm cu o mare plăcere. Câte episoade de un interes rar din punctul de vedere al moravurilor şi al stărilor de la noi!…

George Valentin Bibescu

Dar domnul Bibescu n-a avut de suportat numai greutăţi şi adversităţi, ci a avut de înregistrat şi succese mari. Unul din cele mai însemnate a fost alegerea lui ca preşedinte al Federaţiei aeronautice internaţionale. Ni s-a spus din altă parte că a fost candidatul Angliei, al Germaniei şi al multor alte state şi că a fost ales cu o majoritate zdrobitoare. Din aceeaşi sursă am auzit că în zilele când „Contele de la Vaulx” a fost botezat la Londra, s-a întâlnit cu d. MacDonald, primul ministru al Angliei, care s-a interesat de voiaj şi de activitatea Federaţiei.

ÎI întrebăm pe d. Bibescu ce anume urmăreşte cu voiajul lui.

— Nu e un raid, ne explică domnia-sa. Este în primul rând o călătorie de propagandă, de propagandă aeriană. Am considerat ca o datorie, în calitatea mea de preşedinte al Federaţiei aeronautice internaţionale, Federaţie din care fac parte 33 de naţiuni, să întreprind acest voiaj. În al doilea rând, „Contele de la Vaulx” poartă, cum ai văzut, culorile românești. Vreau să le fac cunoscute în Asia Mică, în Indii, în Indochina, unde mă voi duce.

George Valentin Bibescu

Etapele? La dus voi atinge următoarele puncte: Roma, Atena, Alep, Bagdad, Bassorah, Buchir, Jask, Jadpur, Allahabad, Calcutta, Rangon, Bankok, Saigon.

La întors: Delhi, Lahore, Alep, Constantinopole, Bucureşti.

Sper să fim la Bucureşti între 15 şi 25 mai. Nu trebuie uitat congresul Federaţiei internaţionale aeronautice care are loc anul acesta la Bucureşti.

— La ce dată?

— La 3 iunie. Ne vom da toată osteneala ca acest congres să aibă cât mai mare succes şi cred că presa noastră îi va da atenţia ce ni se cuvine.

Cum am spus „Contele de la Vaulx” a plecat din Bourget în dimineaţa zilei de 5 aprilie. Plecarea a fost filmată”.

Agențiile internaționale de știri au urmărit cu interes temerarul zbor al prințului român și au relatat cu multe amănunte accidentul pe care l-a avut și care, din fericire, nu s-a soldat cu victime omenești.

“BAGDAD, 14 (Rador) — Prinţul Valentin Bibescu, care călătoreşte cu avionul spre Saigon, a sosit ieri după amiază la Bagdad, venind de la Alep. Prinţul Bibescu va pleca din Bagdad miercuri. Domnia sa a declarat că în cursul voiajului de la Atena la Alep a fost obligat să zboare la o înălţime de 12.000 picioare, din cauza ceții extrem de dese.”

PARIS, 87 (Rador). — Avionul „Contele de la Vaulx” la bordul căruia călătorește spre Saigon prințul Valentin Bibescu a căzut azi între Gaya și Allahabad. Avionul era pilotat de maiorul Burduloiu și de d. Bellair, având ca mecanic pe d. Hunt.

Amănunte asupra împrejurărilor în care s-a produs accidentul lipsesc. De asemenea, telegramele primite din Bombay se contrazic asupra soartei echipagiului. O telegramă a agenţiei „Reuter” anunţă că d. Valentin Bibescu ar fi grav rănit. Mesagiile primite de agenţia „Havas” anunţă, dimpotrivă, că toţi cei patru membri ai echipagiului au scăpat neatinşi.

George Valentin Bibescu

LONDRA, 18 (Rador). — Agenţia „Reuter” primeşte din Allahabad următoarea comunicare asupra împrejurărilor în care s-a produs accidentul prinţului Bibescu:

Avionul „Contele de la Vaulx” pe bordul căruia se aflau prinţul Bibescu, maiorul Burduloiu, d. Bellair şi mecanicul Hunt a sosit la ora 10 şi 25 la aerodromul Bamrauli, venind din Jodhpu. Prinţul Bibescu a spus comandantului aerodromului că, la o milă de Allahabad, un vultur a lovit helicea avionului. Credea însă că avaria pricinuită nu este serioasă. Avionul şi-a făcut la Allahabad reaprovizionarea cu benzină şi şi-a luat apoi zborul spre Calcutta, la orele 12 şi 33.

La orele 15, şeful gării din Bhabua a telefonat şefului gării din Allahabad, spunându-i că un avion a căzut între Rebuaroa şi Durgauti, la 94 mile de Gaya. Avionul fusese nevoit să aterizeze din cauza defectului helicei. Aparatul, încercând să se aşeze pe şosea, s-a rostogolit în şanţ, rezervorul de benzină a explodat, provocând incendierea avionului, care a fost distrus.

Autorităţile de cale ferată au dat primul ajutor şi au transportat pe răniţi în spitalul din Benares. Ştirea despre accident a fost transmisă imediat la Gaya, Benares şi Calcutta, iar la Benares s-au luat toate dispoziţiuniie pentru îngrijirea răniţilor.

LONDRA, 17 (Rador) — Ultimele ştiri din Allahabad confirmă accidentul suferit de d. Valentin Bibescu, preşedintele „Federaţiei aeronautice internaţionale”. Avionul s-a aprins în cădere şi a ars complet. Toţi patru ocupanţi sunt grav răniţi. Dintre ei, numai d. Bibescu şi-a recăpătat cunoştinţa.

LONDRA, 17 (Rador) — Un mesagiu primit în cursul serii din Allahabad dă amănunte asupra împrejurărilor în care s-a produs accidentul. Prinţul Bibescu este rănit uşor. Unul din ocupanţi este, de asemenea, uşor rănit, ceilalţi doi însă sunt în stare gravă. Informaţiunile ulterioare ce se aşteaptă vor lămuri, desigur, complet acest accident, care s-a soldat numai cu pierderea aparatului, ceea ce este foarte puţin, dar care se putea solda cu pierderea întregului echipaj, ceea ce ar fi adus României şi Federaţiei Aeronautice Internaţionale un dureros doliu.

*** Dimineaţa, 20 aprilie 1931

George Valentin Bibescu

George Valentin Bibescu a fost căsătorit cu Martha Bibescu (Lahovary) și a avut o singură fiică, Valentine. Tot el a fost și fondatorul aeroportului Băneasa din București, amenajat pe fosta moșie a mătușii sale, Maria Bibescu, contesă de Montesquiou-Fézensac.

Prințul a încetat din viață pe 2 iulie 1941, după o lungă suferinţă, și a fost înmormântat în incinta Bisericii „Sfântul Gheorghe” din Mogoșoaia, care face parte din complexul palatului.

DS TW

leave a comment