HomeEroii României moderneEroi uitațiMarea pianistă Constanța Erbiceanu, o profesoară exemplară

Marea pianistă Constanța Erbiceanu, o profesoară exemplară

Constanța Erbiceanu
DS TW

Constanța Erbiceanu s-a născut pe 11 noiembrie 1874 la Iași, într-o renumită familie de intelectuali români, tatăl ei fiind istoricul Constantin Erbiceanu, iar mama, Aglae Negrescu. Primul său profesor de pian a fost Zdzislaw Lubicz, cu care a studiat şase ani în ţară, iar în 1893 a plecat la Leipzig, unde şi-a continuat studiile muzicale cu profesorii Carl Reinecke şi Johannes Weidenbach.

Cel din urmă i-a spus în 1898: „Nu mai am ce să te învăţ”. Constanţa Erbiceanu a susţinut examenul de absolvire în acelaşi an, primind menţiunea „Ehrenvoll” (cu onoare), ocazie cu care ziarul Tribuna poporului consemna: “Cu privire la succesul obţinut de domnișoara Constanţa Erbiceanu la examenele Conservatorului din Lipsca, găsim în ziarele germane următoarele măgulitoare aprecieri:

“Leipziger Zeitung“ (16 Martie 1898): „Programul variat al zilei a 8-a a examenului a atras un public numeros; frumoasa şi spaţioasa sală a institutului a fost literalmente ocupată. Producţiunea cea mai bună a acestui examen, “Concertul în Fa minor” de Chopin, executat la pian de domnișoara Constanţa Erbiceanu din Bucureşti a fost reservat pentru sfârşit. Această elevă talentată, stăpâna unei tehnice minunat desvoltate, a dovedit că s-a întrupat cu toate ţesăturile fine şi desăvârşite ale acestui concert strălucit; tuşeul puternic dar elastic formează o podoabă deosebită a mecanismului ei. Modul cum execută este plin de entusiasm şi de expresie reală, aşa încât tânăra Română ne-a oferit o producţiune de mare preţ”.

“General Anzeiger für Leipzig: „Domnișoara Constanţa Erbiceanu din Bucureşti a dobândit un mare succes într-o producţiune splendidă. Această pianistă e deja de acum o artistă de primul rang, desăvârşită ca tehnică, o fire plină de viaţă şi iniţiată în toate fineţele discuţiunei muzicale. Competenţa, chipul plin de viaţă şi de farmec cu care tânăra artistă a ştiut să interpreteze şi să învingă enormele greutăţi ale “Concertului în Fa minor” de Chopin ne dovedesc îndeajuns că va repurta succese în orice concert şi că va ajunge la cea mai înaltă ţintă artistică. În fiecare parte, cu deosebire în deliciosul Larghetto, a dat operei lui Chopin coloritul cel mai artistic”.

Leipziger Neueste Nachrichten (29 Martie): „Al 8-lea examen a avut un interes deosebit prin producţiunea “Concertului în Fa minor” de Chopin, executat de domnișoara Constanţa Erbiceanu din Bucureşti. În această producţiune am constatat că concertista posedă o tehnică perfecţionată cu multă îngrijire, precum şi o execuţiune plină de viaţă. De la talentul domniei-sale perfecţionat ne putem aştepta la un rezultat strălucit”.

Domnișoara Erbiceanu împreună cu mama sa la Berlin
Constanța Erbiceanu
Domnișoara Erbiceanu la Berlin

„Leipziger Tagblattu (16 Martie): „Serbarea muzicală a fost încheiată cu “Concertul în Fa minor” de Chopin, executat la pian de domnișoara Constanţa Erbiceanu din Bucureşti (România). Tânăra domnişoară s-a produs deja cu succes cu ocazia inaugurării Sălii Palatului de comerciu (anul trecut), când am avut ocaziune s’o ascultăm. Cu producţiunea de acum ne-a dovedit din nou un talent muzical remarcabil, precum şi progrese extraordinare în tehnica mecanismului, încât a întrecut orice aşteptare, distingându-se în acelaşi timp printr-o executare expresivă, de multe ori elegantă şi plină de temperament. Producţiunea domniei-sale a fost una din cele mai bune ale examenului anului curent”.

Tot în 1898 l-a întâlnit pe pianisul Maurice Moszkowski, iar în 1900, sub îndrumarea acestuia, a debutat în sala de concerte Erard din Paris. În 1904, pianista s-a stabilit pentru un timp la Berlin, unde a urmat studii aprofundate de muzicologie, urmând în paralel cursurile Facultății de Filosofie. Constanța Erbiceanu și-a continuat cariera artistică până în 1929, când a fost numită profesoară la Conservatorul din București, iar din acel moment s-a îndreptat doar spre activitatea pedagogică, elevele ei fiind numite “erbicenele”.

Constanța Erbiceanu
Domnișoara Erbiceanu împreună cu frații săi

În 1935, cotidianul Dimineața scria despre distinsa profesoară: “Vorbim astăzi despre Constanţa Erbiceanu, venerabila profesoară de pian a Academiei de muzică şi artă dramatică din Bucureşti. Rareori s-a putut confunda apostolatul pedagogic cu o fiinţă de cinstea, inteligenţa şi avântul animator pe care le întâlnim însumate la doamna Constanţa Erbiceanu. Fiecare lecţie a domniei-sale e un act de creaţie, fiecare cuvânt o îndrumare precisă, fiecare observaţiune critică e un fragment de doctrină artistică. Doctor in filosofie de la universitatea din Berlin, concertistă de un mare prestigiu în apusul Europei, Constanţa Erbiceanu s-a consacrat, după război, exclusiv învăţământului. Metoda domniei sale de înţelegere a muzicii a contribuit, într-o considerabilă măsură, să creeze o generaţie autohtonă de executanţi care sunt artişti desăvârşiţi și printre care se cuvine să amintim pe Silvia Șerbescu, Irina Lăzărescu, Lydi Degen. Constanța Erbiceanu e un dascăl care valorifică învățământul românesc”.

Constanța Erbiceanu
În perioada studenției la Leipzig
Domnișoara Erbiceanu împreună cu frații săi

Muziciana şi-a continuat activitatea până în ultimul an al vieţii, când împlinise vârsta de 86 de ani și încă oferea îndrumări unor artişti precum Valentin Gheorghiu, Lidia Cristian, Magda Nicolau. Nu mai auzea aproape deloc, dar, ca să observe dacă „elevii” săi care veniseră să cânte vorbesc sau nu între ei, se uita la mişcările buzelor. Din momentul în care unul dintre pianiști se aşeza la pian, auzul ei muzical devenea de o acuitate de necrezut. Nu îi scăpa nici cea mai mică nuanţă, iar din punctul de vedere al auzului muzical, percepţiile sale rămăseseră intacte.

Constanța Erbiceanu, una dintre întemeietoarele școlii pianistice românești și creatoarea „metodei Erbiceanu”, a încetat din viață pe 20 octombrie 1961, la vârsta de 87 de ani, și a fost înmormântată la Cimitirul Bellu.

Sursa foto:

Fundația Erbiceanu

Puteți citi și:

Delicata Pauline Viardot și scriitorul Ivan Turgheniev

DS TW
No comments

leave a comment