HomeVizionariiScriitoriMoartea lui George Călinescu

Moartea lui George Călinescu

George Călinescu
DS TW

“Aceste rânduri sunt cernite pentru cel ce le scrie de amintirea unei zile triste. Căci ziua de 12 martie — cea de acum 7 ani, în 1965 — a început printr-o cutremurătoare jertfă: ultima clipire de viaţă a lui George Călinescu. Mă despărţisem de el în seara de 11 martie, — era într-o joi — la sanatoriul Otopeni, și, după calmul cu care mă întâmpinase, după privirea strălucindă încă a ochilor lui — acea lumină ce mă învăluise protector, stimulator, timp de peste un sfert de veac — mai speram încă, mai speram, că diagnosticele — de o bucată de vreme, tot mai laconice — ale medicilor vor rămâne în continuare dezminţite.

Dar n-a fost aşa, şi în acea noapte de joi, 11, spre vineri, 12 martie 1965, între orele unu şi jumătate-două, George Călinescu s-a ridicat de pe patul de suferinţă şi după ce, cu un ultim efort, a făcut câţiva paşi prin cameră, vădit preocupat de ţinuta lui, ca un suprem exerciţiu de dignitate umană, a rugat pe cele două surori, care — avertizate — îl vegheau, să cheme un doctor, fiindcă: „în zece minute s-a sfârşit”. Au fost ultimele lui cuvinte, căci, sub privirea medicului de gardă, în acea noapte bietul Ioanide a trecut în eternitate.

Ştirea morţii lui George Călinescu mi-a comunicat-o de la Otopeni, unde se afla în tratament medical, Zaharia Stancu, cu glasul traumatizat de emoţia celor petrecute în acea noapte grea, în care el însuşi, după ce-l văzuse pe Călinescu seara târziu, avusese un somn încărcat de epuizante coşmaruri…

Năucit de cele ce auzeam în acea dimineaţă de 12 martie 1965, m-am simţit cuprins de un teribil sentiment de culpabilitate. De aproape zece ani autorul Cronicii optimistului colabora săptămână de săptămână în „Contemporanul“. Nu şi-ar fi imaginat să absenteze în vreun număr şi — cu foarte rare excepţii — articolul lui era totdeauna prezent în dimineaţa zilei de luni în redacţie. Lucra la text în timpul duminicii, după ce, — nu o dată cu dificultăţi de a găsi un subiect „nou”, „potrivit“ — medita la el câteva zile în şir, în cursul săptămânii. Pentru Călinescu, prezenţa lui în revistă, la ziua orânduită, era o datorie de onoare, de inexorabilă îndeplinire.

George Călinescu

Acum, când era atât de grav bolnav, ştiindu-se el însuşi în pragul sfârşitului, îmi încredinţase câteva poezii cu care să-i materializez prezenţa, în caz că n-ar putea scrie ceva „la zi”. Simţul actualităţii, al prezenţei acute în contemporaneitate, era pentru Călinescu nu numai un „modus vivendi”, ci un imperativ lăuntric, de cea mai exemplară autenticitate, a publicisticii sale”.

*** George Ivașcu, România literară, martie 1972

George Călinescu s-a născut pe 19 iunie 1899 la București și a încetat din viață pe 12 martie 1965, la sanatoriul de la Otopeni.

DS TW

leave a comment